فک آونگ مرکب سنگ شکن اندازه ساختار

فک آونگ مرکب سنگ شکن اندازه ساختار

 • آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ ﻣﺮﮐﺐ

  1 Page. آزﻣﺎﯾﺶ آوﻧﮓ. ﻣﺮﮐﺐ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳي : 1. -. ﭘﺎﻧﺪول ﺳﺎده. 2. -. ﭘﺎﻧﺪول ﻣﺮﮐﺐ. 3. -. ﮐﺎﺗﺮ. 4 ... اﻧﺪازه ﻣي. ﮔﯿﺮﯾم( h( . ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻻ ﻣﯿﻠﻪ را از ﻣﺤﻞ ﮐﺎردي ﺷﮑﻞ. آوﯾﺰان ﮐﺮده و ﻣﯿﻠﻪ را ﺣﺪود. 10.

  دریافت قیمت
 • امداد و کمک های اولیه - باشگاه امدادگران و نجاتگران شهرستان.

  رزوههای درب مخزن ، اتصالات نازل و فشار شکن از نظر آسیبهای مکانیکی و قابلیت .... میشود طرز استفاده از آن بسیار ساده بوده ، قابل شستشو و استفاده مجدد است .... ابزار هيدروليك: (موتور، جك، فك، قيچي و شلنگهاي رابط)، ابزار برش يا سري برنال: (كپسول اكسيژن، كپسول گاز استيلن، كپسول گاز مايع، فندك، سري برش)، سنگ فرز، اره...

  دریافت قیمت

  : آونگ مرکب - دانشنامه رشد

  ساختمان آونگ مرکب. جسم صلبی را در نظر بگیرید که از یک نقطه آویزان شده است و میتواند آزادانه حول آن نقطه دوران کند. فرض کنید محور دوران از مرکز جرم جسم عبور...

  دریافت قیمت

  به اشتراک گذاشتن در :